top of page

De vijf codes van Tang Soo Do


zelfverdediging weerbaarheid koreaans karate vrouwen

Aan het einde van de les zeggen wij gezamenlijk op: de vijf codes van Tang Soo Do.

In deze blog gaan we in waarom de codes zo belangrijk zijn en wat zij betekenen, op de achtergrond van deze codes en hoe zij zich verhouden tot de 10 geloofsartikelen van Tang Soo Do. Lees hier verder.

Belang van waardes binnen Tang Soo Do

Het Juiste Begrip leidt tot de Juiste Gedachten en de Juiste Gedachten leiden tot de Juiste Woorden. De Juiste Woorden leiden naar de Juiste Actie.

De Juiste Acties kunnen ook worden vertaald als het "juiste gedrag". Dit omvat het handelen op een manier die respectvol is voor zowel jezelf als anderen. Het vereist dat je aandachtig en bewust bent van je gedrag. Het vereist veel discipline en zelfbeheersing, twee eigenschappen die iedereen kent die streeft naar het beste. Dit geldt ook voor de beoefenaar van Tang Soo Do. die op zoek is naar het beste in zichzelf. In Tang Soo Do is de juiste actie belichaamd in onze vijf Codes van Tang Soo Do en onze tien geloofsartikelen.

De oorsprong van de vijf codes

De oorsprong van de vijf codes is terug te vinden bij de Koreaanse boeddhist Won Gwang (541 – 630 BC). Won Gwang is bekend om zijn ‘vijf geboden voor een niet-gelovig leven’. Deze vijf geboden dienden als morele wegwijzer voor de boeddhistische leek. Ze vormen een interessante samensmelting van de boeddhistische overtuigingen en het sterke gevoel van patriottisme, dat kenmerkend was voor het Silla-boeddhisme. Deze vijf principes waren als volgt:

1. Wees trouw aan de koning - Loyalty to one’s lord

2. Zorg voor je ouders - Devotion towards one’s parents

3. Vertrouw je vrienden - Trust among friends

4. Trek niet terug in gevecht - Never retreat in battle

5. Neem niet zinloos iemands leven - Be selective in the taking of life

De Silla dynastie (rond 600 BC) is het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten die "Hwa Rang Dan" (Opbloeiende Jeugd) werden genoemd, was de hoofdgroep die de vechtkunst ontwikkelde. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De Hwa Rang kregen ook een code van ethiek, bestaande uit vijf codes en gebaseerd op de vijf principes van Won Kwang. Oorspronkelijk vertaald als "Sesok-ogye" gedurende de Silla Dynastie, zijn de vijf codes tot deze dag een onafscheidelijk deel van Tang Soo Do.

De vijf codes in de praktijk

Voor de moderne Tang Soo Do beoefenaar worden de vijf codes het best begrepen als de letterlijke betekenis wordt toegepast in het dagelijks leven. In deze situatie dienen de codes niet alleen als gedragsmodel, maar vertegenwoordigen ook een ideaalbeeld welke aansluiten aan het uiterste doel van de Tang Soo Do beoefenaar.

Hieronder vind je de originele code, de letterlijke betekenis en de praktische toepassing:

1. Nara E Chung Sung

Trouw aan je land

(land: gemeenschap, buren, vrienden, samenleving, omgeving)

Loyaliteit, belofte houden, toewijding, oprechtheid, vaderlandsliefde en contributie

2. Boo Moo E Hyo Do

Gehoorzaamheid aan je ouders

(ouders: vader, moeder, leraar, ouders, meerderen, instructeurs)

Respect voor anderen, waardering, eer, begrip en kritische beschouwing

3. Boung Woo Yoo Shin

Houd vriendschap in ere

(vriendschap: broers, zusters, kameraden, collega's)

Broederschap, zusterschap, vertrouwen, eenheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, menselijkheid

4. Im Jun Moo Toi

Niet terugtrekken in het gevecht

(gevecht: werk, verantwoordelijkheid, plicht, ideeën, doel)

Doelstelling, volharding, plicht, moed

5. Sal Sang Yoo Teak

Handel in de strijd naar eer en geweten

(strijd: gebruik van Tang Soo Do technieken om je te verdedigen tegen onrechtvaardigheid)

Menselijkheid, genade, wijsheid

Op deze manier vertegenwoordigen de vijf codes de 10 geloofsartikelen van Tang Soo Do. Deze codes zeggen wij gezamenlijk op aan het einde van de les.

De Geloofsartikelen van Tang Soo Do

Op enig moment moet je voor gup-examen naast de vijf codes van Tang Soo Do ook de 10 geloofsartikelen (articles of faith) kennen.

Tang Soo Do adopteerde de vijf codes van de Hwa Rang en breidde ze uit in de tien geloofsartikelen, waarden die we hanteren bij het beoefenen van Tang Soo Do. waarin we trainen.

1. Trouw aan je land 2. Gehoorzaamheid aan je ouders 3. Liefdevol tussen man en vrouw 4. Samenwerking tussen broeders 5. Houd vriendschap in ere 6. Respect voor de ouderen 7. Respect voor leraar en student 8. Ken het verschil tussen goed en kwaad

9. Niet terugtrekken in gevecht 10. Altijd afmaken waaraan je begint

Dus wij zeggen aan het einde van de les de vijf codes van Tang Soo Do niet zomaar op. Het zijn de waardes die ons leiden bij het beoefenen van onze vechtkunst. De vijf codes zijn hierboven ruim uitgelegd, zodat zij ook staan voor de 10 geloofsartikelen van Tang Soo Do.

Tang Soo!

Bronnen:

- en.wikipedia.org/wiki/Won-gwang

- The history of Korea, Djun Kil Kim, Chun-gil Kim, Greenwood Press, 2005

- www.tangsoodo.nl/pages/blackbelts-5codes.htm

Met dank aan Bob van Bijnen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page